HAVKOmoda  e shop pre Vašich miláčikov  z lásky k psom..... 

odstúpenie od zmluvy formulár

Písomné odstúpenie od zmluvy


Adresa predávajúceho :
RED SUNSET s.r.o
Nám.Slobody 1718/10
92101 Piešťany

Odstúpenie od zmluvy

Týmto Vám oznamujem , že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
(vypíšte zoznam tovaru alebo číslo objednávky, na základe ktorých Vám bol tovar doručený.

 

 

 

Dátum prijatia tovaru:
Dôvod odstúpenia  od zmluvy:
Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:

Meno a priezvisko:
Adresa :(vrátane ulice, čísla domu, mesta a psč)
Dátum:
Podpis:

Písomné odstúpenie od zmluvy nám môžete zaslať mailom na havkomoda@gmail.com alebo písomne na hore uvedenú
adresu.