Vyberte si dva kusy oblečenia IS PET a tretí kus IS PET podľa vlastného výberu( platí pre oblečenie uvedené v akcii označené ako IS PET 1+1=3) získavate ZADARMO ako DARČEK! Do objednávky uveďte 2 ks oblečenia a tretí (darček) vpíšte do poznámky. Príjemné nakupovanie Vám praje tím www.havkomoda.sk!:) POSIELAME SAMOZREJME AJ DO ČIECH!:)
Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. O NÁS
  3. Podmienky predaja
Podmienky predaja/OBCHODNÉ PODMIENKY HAVKOMODA.SK

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nákup

Ako nakupovať

Najdôležitejšie je správne si vybrať, teda nájsť vhodný tovar, ktorý bude plne napĺňať vaše predstavy. Vybrať si môžete s bohatého sortimentu tovaru pre psíkov rôznych veľkostí. Nie je dôležité či ide o psíka z rodokmeňom alebo orieška. Všetci potrebujú byť v suchu a teple. Psíka/fenku je potrebné naozaj presne pomerať aby mu oblečenie pekne sadlo a hlavne aby sa v ňom poholdne cítil/a. Miery psíka porovnajte s mierami v tabuľke mier podľa konkrétnej  značky. Pokiaľ nie je tabuľka mier daného tovaru dostupná , miery sú uvedené priamo pri výrobku.(Jedná sa predovšetkým o oblečenie.)


Možnosti platby:
Nakoľko sa nám veľké množstvo balíkov vracalo ako neprevzaté objednávateľom, museli sme pristúpiť k zmene pravidiel zasielania tovaru.Tovar zasielame zákazníkom po nabehnutí platby za tovar na náš účet, alebo si objednaný tovar môže zákazník vyzdvihnúť u nás na odbernom mieste. Ak si nie ste istý či práve ten alebo iný tovar bude pre psíka ten pravý, prosím rozmyslite si to skôr ako si tovar záväzne objednáte.


Ochrana osobných údajov:

Všetky osobné údaje , ktoré sú nám pri nákupe poskytnuté, dôsledne chránime pred zneužitím a neposkytujeme žiadnym fyzickým ani právnickým osobám.


Podmienky dodania:
Zákazníkovi zaručujeme dodanie:
1. Množstvo a druhu tovaru v kúpnej cene a za uvedených podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý bude vhodne a kvalitne zabalený, aby aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy.

HAVKOMODA nezodpovedá za:
1. Nesprávne odmeranie psíka.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
3. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne napísanou adresou prijímateľa.
4. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
5. Výber tovaru zákazníkom

Zákazník sa zaväzuje:
1. Prevziať objednaný tovar.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platných platobných podmienok.

Zľavy a akcie: Zľavy na poštovnom sa nevzťahujú na objednávky tovaru zo zahraničia. Objednaný tovar, bude zaslaný do zahraničia a poštovné bude spoplatnené podľa platného cenníka Slovenskej pošty, či kuriérskych spoločností!

 

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.havkomoda.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť  RED SUNSET s.r.o so sídlom Nám. Slobody 1718/10, 92101 Piešťany, IČO:53 144 040 , DIČ: 2121292228 zapísaný v ORSR Okresného súdu Trnava , Vložka číslo :47162/T Slovensko , Email: havkomoda@gmail.com , tel: +421 907 172 110. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim  na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.V prípade , že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito podmienkami zákonom č.40/1964 Z.z., občiansky zákonník, zákonom č.250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru  alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádykových priestorov predávajúceho, zákonom č.22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, zákonom 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky v  platnom znení.

Objednávka  a uzatvorenie zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálne ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.havkomoda.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "kúpiť". Po ukonční nakupovania zákayník klikne na ikonu pokračovať umiestnenú v pravom dolnom rohu, skontroluje jeho obsah a kliknutím na tlačidlo pokračovať vyplní informácie potrebné k splneniu objednávky a objednávku odošle kliknutím na tlačidlo "dokončiť objednávku". Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu  www.havkomoda.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potrvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.havkomoda.sk , zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť ( takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

CENY

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané  vrátane DPH a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou , počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob , pokiaľ pri kontrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby , buď :

1. platbu prevodom na číslo účtu spoločnosti RED SUNSET s.r.o, 

2. osobný odber  na odbernom mieste.

Odberným miestom  pri osobnom odbere je: adresa odberného miesta- Havkomoda , Vrbovská 96,  92101 Piešťany.

 

Dodacie podmienky

predávajúci oznámi lehotu dodania kupujúcemu a po jej odsúhlasení zo strany kupujúceho vznikne kúpna zmluva. Objednávky sa zasielajú prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriérskych spoločností, cena za poštovné + dobierka, podľa aktuálnych  cenníkov  Slovenskej pošty a kuriérskych spoločností.

 

Prevzatie tovaru

Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená a zároveň spísaný protokol s prepravcom, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške dvojnásobku ceny poštovného a balného.

V prípade neprevzatia objednaných produktov kupujúcim podnikateľom na adrese určenej kupujúcim bez predchádzajúcej dohody s predávajúcim o zrušení zmluvy, resp. stornovaní objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov súvisiacich s odoslaním objednaných produktov. Toto nemá vplyv na nárok na náhradu škody a uplatneniu zmluvnej pokuty v zmysle článku Zrušenie objednávky týchto obchodných podmienok.

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže zrušiť objednávku do 12 hodín od jej odoslania zo strany kupujúceho podnikateľa bez akejkoľvek sankcie, neskorším zrušením potvrdenej objednávky vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu podnikateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30% EUR z ceny objednaného tovaru vrátane DPH.

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

 

Reklamácia a jej uplatnenie

- Spotrebiteľ

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (pri predávanom použitom tovare má kupujúci právo na primeranú zľlavu) alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Pri uplatnení reklamácie kupujúci tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu:

RED SUNSET s.r.o
Havkomoda
Vrbovská 96

92101 Piešťany

email:havkomoda@gmail.com

telefón: 0907172110

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Vyplnte formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na www.havkomoda.sk a zašlite ho elektronicky, alebo poštou na naše kontaktné adresy.
-tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené
-tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva - visačka (štítok), záručného listu, návodu atď.)
-zašlite spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo Vášho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.
Tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučene, prípadne vracajte osobne nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Doporučene neznamená na dobierku - tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Podľa § 9 ods. 1 a § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o Ochrane spotrebiteľa a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku bude spotrebiteľovi do 14 dní od dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátené všetky platby , ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou , vrátane nákladov na dopravu.

Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:

RED SUNSET s.r.o
Havkomoda
Vrbovská 96, 92101 Piešťany

email: havkomoda@gmail.com

telefón: 0907 172110

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

Ochrana osobných údajov

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, konkrétne ust. § 10 ods. 3 písm. b), kedy je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (fyzická osoba nepodnikateľ), ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania. Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme:

meno
priezvisko
adresa s PSČ
email
telefón

Kupujúci (fyzická osoba spotrebiteľ) môže kedykoľvek na základe písomnej žiadosti (email prevádzkovateľa, alebo adresa sídla prevádzkovateľa) vyžadovať od prevádzkovateľa likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil. Prevádzkovateľ je povinný pri likvidácii osobných údajov kupujúceho postupovať v intenciách §17 v spojení s § 29 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má zároveň možnosť uplatniť i ostatné práva v zmysle §28 zákona o ochrane osobných údajov (vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie). Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a nie je kupujúcemu dostupná.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trnava, Pekárska 23, 917 01 Trnava, email: tt@soi.sk

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností:

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Alternatívne riešenie sporov

V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Subjektmi, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.havkomoda.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.10.2016.

 

 

 

 

 

 

Novinky z nášho blogu

Bezpečnosť je prvoradá....alebo čo v tme svieti, to je vidieť😊
03.11.2022
Bezpečnosť je prvoradá....alebo čo v tme svieti, to je vidieť😊
Myslite na bezpečnosť Vášho psíka v sychravom počasí alebo na večernej prechádzke! čítať celé
AKCIA ÚTULKÁČ 2022
25.10.2022
AKCIA ÚTULKÁČ 2022
Štartujeme šiesty a zároveň prvý ročník AKCIE ÚTULKÁČ online!:) Pridajte sa k nám! a spolu zabezpečíme zvieratkám v útulkoch Piešťany a Trnava plné br... čítať celé
Ako správne pomerať psíka
11.10.2022
Ako správne pomerať psíka
Ako správne pomerať psíka? Presné určenie veľkosti pri nákupe oblečenia pre psy je veľmi dôležité! Každý jeden centimeter sa počíta..... čítať celé
Oblečenie pre psa – módny výstrelok? Už dávno nie!:)
22.09.2022
Oblečenie pre psa – módny výstrelok? Už dávno nie!:)
Oblečenie pre psa – módny výstrelok? Už dávno nie! Mnohí ľudia považujú obliekanie psov za akýsi módny výstrelok ale opak je pravdou... čítať celé
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk